Třída Oranžový motýlek
- Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem

Pedagogové této třídy:

Jitka Nováková

Bc. Věra Klabíková

 

Připomínky

Velice děkujeme všem rodičům za spolupráci při adaptaci nových dětí.

Poděkování patří i rodičům za papíry na kreslení, pastelek pro starší předškoláky.

Kytka – Obrázkový ostrov Lenky Procházkové