Třída Oranžový motýlek
- Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem

Pedagogové této třídy:

Jitka Nováková

Bc. Věra Klabíková

 

Připomínky

Velice děkujeme všem rodičům za perfektní spolupráci při přípravě indiánských masek pro své děti na školní akci.

Poděkování patří i rodičům, kteří půjčili do školky pro děti luky a šípy.

Kytka – Obrázkový ostrov Lenky Procházkové