Úvodní stránka » Třídní nástěnka

 Třídní nástěnka

Listopad

Výsledek obrázku pro obrázek podzimní přírody

 

Básnička pro radost  

PODZIMNÍ

Obloha je šedivá,

jak kožíšek myšky,

veverky si na zimu,                                                            

schovávají šišky.

Listí už je na zemi,

dělá cesty zlaté,

po nich Podzim přichází:

„ Tak, tady mě máte!

Budeme si povídat na téma podzim

 • Seznámíme se s charakteristickými znaky podzimu, tradicemi

 • Při pobytu venku budeme pozorovat, jak se příroda připravuje k zimnímu spánku.

 • Budeme tvořit z přírodnin, které nasbíráme na vycházkách.

 • Naučíme se názvy některých stromů, budeme poznávat odlišnosti jejich listů a jehličí.

 • Budeme si povídat o lesních zvířátkách, kde žijí a jak se jmenují.

 • Naučíme se poznávat plody podzimu a rozlišovat ovoce a zeleninu.

 

 

  Výsledek obrázku pro kreslený obrázek učitelek  

           

  Jaká je naše třída Oranžový motýlek

   

  Třída Oranžový motýlek se nachází v budově Mateřské školy Motýlek v 1. patře pavilonu B, a navštěvují ji děti od 2 do 6 let s počtem 28 míst. Je vymalována ve veselých barvách a je uzpůsobena pro klidové činnosti, které se s dětmi dělají u stolečků. Třída slouží pro děti také jako jídelna. S  ní je propojena velká a prostorná herna, kde děti cvičí a hrají si a relaxují. Letošní rok byla naše herna vybavena švédskou bednou, která slouží k rozvoji tělesné zdatnosti a obratnosti dětí. Herna je též vybavena Music boxem s různými počítačovými programy na rozvoj logického myšlení a znalostí dětí. V herně i ve třídě jsou různé hrací koutky – Chytráček, Šikulka, Pastelka, Hudebníček, Knihovníček, Sporťáček, Dopravníček, Přírodníček, dětská kuchyňka, Pokusníček a Anglický koutek.

  Chytráčkovi se děti učí logickému myšlení, v Šikulkovi si děti rozvíjí motorické schopnosti a postřeh, v Pastelce děti kreslí, malují, modelují, lepí, stříhají, v Hudebníčku zpívají za doprovodu klavíru, varhan a učí se hrát na dětské hudební nástroje, v Knihovníčku si při četbě a prohlížení knih děti rozvíjejí pozornost,představivost a  fantazii, slovní zásobu a kladný vztah ke knihám, ve Sporťáčku skáčou na trampolíně i gymnastických míčích, cvičí s náčiním, rozvíjejí si obratnost, odvahu, rychlost, pohotovost a fyzickou kondici, v Dopravníčku, který mají v oblibě hlavně chlapci, se učí pravidlům bezpečnosti na silnicích a druhům dopravních prostředků. Prostorové uspořádání třídy i herny respektuje potřeby i bezpečnost dětí. Přírodníček je koutek, ve kterém máme akvárium s rybičkami, terárium se šneky, učíme se zde pečovat o zvířátka a rozvíjet kladný vztah k přírodě a ke zvířátkům a v Pokusníčku poznáváme vlastnosti živé a neživé přírody formou pokusů a experimentů. V koutku Angličtiny se děti formou společenských her seznamují s jednoduchými anglickými slovíčky.

  V každém z koutků si děti hrají podle toho, jaký právě mají zájem, nebo podle toho jakou činnost společně děláme. Učební koutky podporují individuální i skupinovou činnost. Potřebné výtvarné materiály, stavebnice i hračky jsou dětem dostupné, pouze didaktické pomůcky jsou na požádání a používány za dozoru učitelek. Dále ke třídě patří samostatná koupelna s WC, kde se děti učí základním pravidlům osobní hygieny a šatna, kde si děti ukládají své osobní věci každý na svou značku.

   

   


   

   

  Připomínky

   Velice děkujeme všem rodičům za spolupráci a ochotu.

   

  Výsledek obrázku pro kresleny obrázek kytičky