Úvodní stránka » Třídní nástěnka

   Květen 2021

   12 Srdce ideas | srdce, obrázky, fraktálové obrazy

    

   O čem si povídáme: název podtéma "Maminky mají svátek"

    

   • Charakteristika jarního období-prohlubování znalostí.
   • Seznámení se s novými druhy květin, s péčí o ně na naší Minizahrádce.
   • Tvoření týpí na zahradě se staršími dětmi.
   • Postupovat podle pokynů dospělého.
   • Rozvoj výtvarných, hudebních a dramatických dovedností na téma příroda a tvoření dárečků do Domova seniorů a pro     maminky
   • Rozvoj kladného vztahu ke svým blízkým.
   • Prohlubování a všímání si vlivu  počasí na přírodu, všímání si dalších změn.
   • Podporovat u dítěte psychickou zdatnost a odolnost, samostatnost, aktivitu.

    

    Maminka Stock vektory, Royalty Free Maminka Ilustrace | Depositphotos®

     

     Jaká je naše třída Oranžový motýlek

    

   Třída Oranžový motýlek se nachází v budově Mateřské školy Motýlek v 1. patře pavilonu B, a navštěvují ji děti od 2 do 6 let s počtem 28 míst. Je vymalována ve veselých barvách a je uzpůsobena pro klidové činnosti, které se s dětmi dělají u stolečků. Třída slouží pro děti také jako jídelna. S  ní je propojena velká a prostorná herna, kde děti cvičí a hrají si a relaxují. Letošní rok byla naše herna vybavena švédskou bednou, která slouží k rozvoji tělesné zdatnosti a obratnosti dětí. Herna je též vybavena Music boxem s různými počítačovými programy na rozvoj logického myšlení a znalostí dětí. V herně i ve třídě jsou různé hrací koutky – Chytráček, Šikulka, Pastelka, Hudebníček, Knihovníček, Sporťáček, Dopravníček, Přírodníček, dětská kuchyňka, Pokusníček a Anglický koutek.

   Chytráčkovi se děti učí logickému myšlení, v Šikulkovi si děti rozvíjí motorické schopnosti a postřeh, v Pastelce děti kreslí, malují, modelují, lepí, stříhají, v Hudebníčku zpívají za doprovodu klavíru, varhan a učí se hrát na dětské hudební nástroje, v Knihovníčku si při četbě a prohlížení knih děti rozvíjejí pozornost,představivost a  fantazii, slovní zásobu a kladný vztah ke knihám, ve Sporťáčku skáčou na trampolíně i gymnastických míčích, cvičí s náčiním, rozvíjejí si obratnost, odvahu, rychlost, pohotovost a fyzickou kondici, v Dopravníčku, který mají v oblibě hlavně chlapci, se učí pravidlům bezpečnosti na silnicích a druhům dopravních prostředků. Prostorové uspořádání třídy i herny respektuje potřeby i bezpečnost dětí. Přírodníček je koutek, ve kterém máme akvárium s rybičkami, terárium se šneky, učíme se zde pečovat o zvířátka a rozvíjet kladný vztah k přírodě a ke zvířátkům a v Pokusníčku poznáváme vlastnosti živé a neživé přírody formou pokusů a experimentů. V koutku Angličtiny se děti formou společenských her seznamují s jednoduchými anglickými slovíčky.

   V každém z koutků si děti hrají podle toho, jaký právě mají zájem, nebo podle toho jakou činnost společně děláme. Učební koutky podporují individuální i skupinovou činnost. Potřebné výtvarné materiály, stavebnice i hračky jsou dětem dostupné, pouze didaktické pomůcky jsou na požádání a používány za dozoru učitelek. Dále ke třídě patří samostatná koupelna s WC, kde se děti učí základním pravidlům osobní hygieny a šatna, kde si děti ukládají své osobní věci každý na svou značku.

    

    


    

    

   Připomínky

   Velice děkujeme všem rodičům za spolupráci při adaptaci nových dětí.

   Poděkování patří i rodičům za papíry na kreslení, pastelek pro starší předškoláky.

   Kytka – Obrázkový ostrov Lenky Procházkové