Úvodní stránka » Třídní nástěnka

 Třídní nástěnka

LEDEN 2020Sněhulák, Clip Art, Fialová, Vánoce, Zimní, Sníh

           MRÁZ A ŠKOLKA

 

                Kolem školky chodí mráz,

                rád by vlezl mezi nás.

                My se zimy nebojíme,

                do školky ho nepustíme.

 

                 Kolem školky chodí mráz,

                 rád by vlezl mezi nás.

                 Však my na něj vyzrajeme,

                 pořádně se oblečeme.

 

Jak budeme měsíc leden prožívat?

     seznámíme se s hlavními znaky zimní přírody pozorováním hlavně na vycházkách

  využijeme sněhové nadílky k zimním radovánkám, stavění sněhuláků, koulování, bobování

     věnujeme pozornost změnám v přírodě, pozorujeme změny na stromech - listnatých i jehličnatých

     pozorujeme zvířátka v zimě a jak se o ně postarat, aby v zimě nestrádala

     zaměříme se na prožitkové vnímání zimních krás formou hudební a dramatické aktivity

     poslechneme si pohádky a příběhy zaměřené k zimnímu období

     zopakujeme si získané poznatky o nasbíraných plodech, které lze použít ke krmení zvířátek v přírodě

     budeme se starat o naše zdraví v zimním období

Související obrázek

 

 

 

  Výsledek obrázku pro kreslený obrázek učitelek  

           

  Jaká je naše třída Oranžový motýlek

   

  Třída Oranžový motýlek se nachází v budově Mateřské školy Motýlek v 1. patře pavilonu B, a navštěvují ji děti od 2 do 6 let s počtem 28 míst. Je vymalována ve veselých barvách a je uzpůsobena pro klidové činnosti, které se s dětmi dělají u stolečků. Třída slouží pro děti také jako jídelna. S  ní je propojena velká a prostorná herna, kde děti cvičí a hrají si a relaxují. Letošní rok byla naše herna vybavena švédskou bednou, která slouží k rozvoji tělesné zdatnosti a obratnosti dětí. Herna je též vybavena Music boxem s různými počítačovými programy na rozvoj logického myšlení a znalostí dětí. V herně i ve třídě jsou různé hrací koutky – Chytráček, Šikulka, Pastelka, Hudebníček, Knihovníček, Sporťáček, Dopravníček, Přírodníček, dětská kuchyňka, Pokusníček a Anglický koutek.

  Chytráčkovi se děti učí logickému myšlení, v Šikulkovi si děti rozvíjí motorické schopnosti a postřeh, v Pastelce děti kreslí, malují, modelují, lepí, stříhají, v Hudebníčku zpívají za doprovodu klavíru, varhan a učí se hrát na dětské hudební nástroje, v Knihovníčku si při četbě a prohlížení knih děti rozvíjejí pozornost,představivost a  fantazii, slovní zásobu a kladný vztah ke knihám, ve Sporťáčku skáčou na trampolíně i gymnastických míčích, cvičí s náčiním, rozvíjejí si obratnost, odvahu, rychlost, pohotovost a fyzickou kondici, v Dopravníčku, který mají v oblibě hlavně chlapci, se učí pravidlům bezpečnosti na silnicích a druhům dopravních prostředků. Prostorové uspořádání třídy i herny respektuje potřeby i bezpečnost dětí. Přírodníček je koutek, ve kterém máme akvárium s rybičkami, terárium se šneky, učíme se zde pečovat o zvířátka a rozvíjet kladný vztah k přírodě a ke zvířátkům a v Pokusníčku poznáváme vlastnosti živé a neživé přírody formou pokusů a experimentů. V koutku Angličtiny se děti formou společenských her seznamují s jednoduchými anglickými slovíčky.

  V každém z koutků si děti hrají podle toho, jaký právě mají zájem, nebo podle toho jakou činnost společně děláme. Učební koutky podporují individuální i skupinovou činnost. Potřebné výtvarné materiály, stavebnice i hračky jsou dětem dostupné, pouze didaktické pomůcky jsou na požádání a používány za dozoru učitelek. Dále ke třídě patří samostatná koupelna s WC, kde se děti učí základním pravidlům osobní hygieny a šatna, kde si děti ukládají své osobní věci každý na svou značku.

   

   


   

   

  Připomínky

   Velice děkujeme všem rodičům za spolupráci a ochotu.

   

  Výsledek obrázku pro kresleny obrázek kytičky