Úvodní stránka » Třídní nástěnka

 Třídní nástěnka

Vítáme vás v novém školním roce a těšíme se na vás a vaše dětičky. 

Září 2019

Výsledek obrázku pro kreslený obrázek učitelek

 

Básnička pro radost      

V září, v září

slunce září,

podzim bude v kalendáři, draky

                               zase pustíme,                                

jablíčka si sklidíme,

všichni u se moc těšíme.

Budeme si povídat na téma "Kouzelný podzim"

Výsledek obrázku pro obrázek podzimního stromu kresleného
 • Seznámíme se s novými kamarády a budeme se snažit jim pomáhat.
 • Seznámíme se se jmény nových kamarádů.
 • Seznámíme se s tím, kde si budeme ukládat věci, rozpoznávat své značky.
 • Určíme si jednoduchá pravidla, rituály.
 • Budeme si povídat o tom, kdo nás čeká doma, na koho se těšíme.
 • Pojmenujeme členy rodiny, zahrajeme si

 • na rodinu i ve školce, jakou práci a profesi známe.

Prosíme rodiče nově přijatých dětí o spolupráci:

 • Povídejte si s dětmi o tom, co je v mateřské škole čeká.
 • Neslibujte dítěti něco, co nemůžete splnit (např. že přijdete pro dítě

  • po obědě a vy víte, že přijít nemůžete), dítě to cítí jako velkou křivdu a přestane věřit nejen nám, ale i Vám.
 • Čtěte aktuální informace na nástěnkách.
 • Můžete dát dítěti do školky oblíbenou hračku
 • Podepište dětem veškeré věci – v MŠ se může sejít stejné oblečení a děti si ho nepoznají.
 • Neukazujte dětem při loučení smutek, slzičky – raději si pobrečte za dveřmi, a když bude mít Vaše dítě slzičky, brzy je ztratí.
 • Dopřejte dětem spoustu radosti a tvořivosti, o kterou se postarají učitelky, které se na Vaše dítě těší.

Výsledek obrázku pro kreslený obrázek učitelek 

 

         

Jaká je naše třída Oranžový motýlek

 

Třída Oranžový motýlek se nachází v budově Mateřské školy Motýlek v 1. patře pavilonu B, a navštěvují ji děti od 2 do 6 let s počtem 28 míst. Je vymalována ve veselých barvách a je uzpůsobena pro klidové činnosti, které se s dětmi dělají u stolečků. Třída slouží pro děti také jako jídelna. S  ní je propojena velká a prostorná herna, kde děti cvičí a hrají si a relaxují. Letošní rok byla naše herna vybavena švédskou bednou, která slouží k rozvoji tělesné zdatnosti a obratnosti dětí. Herna je též vybavena Music boxem s různými počítačovými programy na rozvoj logického myšlení a znalostí dětí. V herně i ve třídě jsou různé hrací koutky – Chytráček, Šikulka, Pastelka, Hudebníček, Knihovníček, Sporťáček, Dopravníček, Přírodníček, dětská kuchyňka, Pokusníček a Anglický koutek.

Chytráčkovi se děti učí logickému myšlení, v Šikulkovi si děti rozvíjí motorické schopnosti a postřeh, v Pastelce děti kreslí, malují, modelují, lepí, stříhají, v Hudebníčku zpívají za doprovodu klavíru, varhan a učí se hrát na dětské hudební nástroje, v Knihovníčku si při četbě a prohlížení knih děti rozvíjejí pozornost,představivost a  fantazii, slovní zásobu a kladný vztah ke knihám, ve Sporťáčku skáčou na trampolíně i gymnastických míčích, cvičí s náčiním, rozvíjejí si obratnost, odvahu, rychlost, pohotovost a fyzickou kondici, v Dopravníčku, který mají v oblibě hlavně chlapci, se učí pravidlům bezpečnosti na silnicích a druhům dopravních prostředků. Prostorové uspořádání třídy i herny respektuje potřeby i bezpečnost dětí. Přírodníček je koutek, ve kterém máme akvárium s rybičkami, terárium se šneky, učíme se zde pečovat o zvířátka a rozvíjet kladný vztah k přírodě a ke zvířátkům a v Pokusníčku poznáváme vlastnosti živé a neživé přírody formou pokusů a experimentů. V koutku Angličtiny se děti formou společenských her seznamují s jednoduchými anglickými slovíčky.

V každém z koutků si děti hrají podle toho, jaký právě mají zájem, nebo podle toho jakou činnost společně děláme. Učební koutky podporují individuální i skupinovou činnost. Potřebné výtvarné materiály, stavebnice i hračky jsou dětem dostupné, pouze didaktické pomůcky jsou na požádání a používány za dozoru učitelek. Dále ke třídě patří samostatná koupelna s WC, kde se děti učí základním pravidlům osobní hygieny a šatna, kde si děti ukládají své osobní věci každý na svou značku.

 

 


 

 

PřipomínkyVýsledek obrázku pro kresleny obrázek kytičky


Poděkování v novém školním roce 2018/19

-paní Pavelkové za donesení papíru na kreslení

-panu a paní Trojanovým za barevné papíry a papíry na kreslení

-panu Pagáčovi a paní Junkové za rybičky do akvária pro naše děti

                    -panu Vlčkovi za dřevěné vánoční ozdoby